Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Hồng
Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Hồng
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nữ
Trình độ Đại Học
Thuộc về bộ phận Quản lý
Điện thoại 0989164057
Email nguyenthihongmamnon@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách