Thông tin chi tiết:
Phạm Thị Mơ
Hiệu trưởng Phạm Thị Mơ
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nữ
Trình độ Đại Học
Thuộc về bộ phận Quản lý
Điện thoại 0986237006
Email phamhongmo2011@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách