Thông tin chi tiết:
Đậu Thị Lê
Tổ trưởng tổ văn phòng Đậu Thị Lê
Ngày tháng năm sinh 29/12/1987
Giới tính Nữ
Trình độ Đại Học
Điện thoại 0979677443
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Kế toán