Thông tin chi tiết:
Hồ Thị Thu
Giáo viên Hồ Thị Thu
Ngày tháng năm sinh 18/12/1991
Giới tính Nữ
Trình độ Đại Học
Thuộc về bộ phận Giáo viên
Điện thoại 0899638461
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách