Thông tin chi tiết:
Lê Thị Kim Lài
Giáo viên Lê Thị Kim Lài
Ngày tháng năm sinh 30/09/1990
Giới tính Nữ
Trình độ Đại Học
Thuộc về bộ phận Giáo viên
Điện thoại 0348739625
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách