Thông tin chi tiết:
Lê Thị Loan
Giáo viên Lê Thị Loan
Ngày tháng năm sinh 02/10/1981
Giới tính Nữ
Trình độ Đại Học
Thuộc về bộ phận Giáo viên
Điện thoại 0987335719
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Chủ tịch công đoàn