Thông tin chi tiết:
Lê Thị Thanh Tâm
Giáo viên Lê Thị Thanh Tâm
Ngày tháng năm sinh 22/11/1989
Giới tính Nữ
Trình độ Đại Học
Thuộc về bộ phận Giáo viên
Điện thoại 0382803919
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách