Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Hà
Giáo viên Nguyễn Thị Hà
Ngày tháng năm sinh 22/02/1986
Giới tính Nữ
Trình độ Đại Học
Thuộc về bộ phận Giáo viên
Điện thoại 0343544577
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách