Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Nghiệm
Giáo viên Nguyễn Thị Nghiệm
Ngày tháng năm sinh 15/01/1989
Giới tính Nữ
Trình độ Đại Học
Thuộc về bộ phận Giáo viên
Điện thoại 0339277483
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách