• Lê Thị Thu Huyền
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Đại học SP mầm non, Trung cấp lý luận chính trị
  • Điện thoại:
   0382276956
  • Email:
   lethithuhuyen1974@gmail.com
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Đậu Thị Lê
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0979677443
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ văn phòng
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Phạm Thị Mơ
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0986237006
  • Email:
   phamhongmo2011@gmail.com
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Nguyễn Thị Hồng
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0989164057
  • Email:
   nguyenthihongmamnon@gmail.com
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Trần Thị Tự Kỳ
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0972898860
  • Email:
   tukymnphucloc@gmail.com
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Lĩnh vực công việc phụ trách: