GV Nguyễn Thị HIền - Dạy trẻ cách luồn dây vào các hình khối