Hãy giữ môi trường "Xanh - sạch - đẹp" - Công đoàn trường MN Phúc Lộc