Lĩnh vực PTNT - Truyện "Gà tơ đi học" - GV: Lê Thị Loan