Lính vực PTNT. Đề tài: So sánh chiều cao của 3 đối tượng - GV: Lê Thị Kim Lài