TRƯỜNG MN PHÚC LỘC VỚI NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 10/2020